Upozorňujeme zákazníkov, že počas lockdownu sa predlžujú dodacie doby na tovar.

FAQ