Akciový katalóg

Leto 2024

leták Zobraziť akciu

 PREDAJ PRE STOLÁROV A DIZAJNÉROV → registruj sa a nakupuj so zľavou    Predajňa v Nitre

CPS interiér - reklamačný poriadok

Záruka a servis

 

1. Spotrebiteľ obdrží k nákupu daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Konkrétne záručné a servisné podmienky vybraných produktov sú uvedené v príslušných záručných listoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

3. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje - nie zabudovaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený. Ďalej záručný list, faktúru alebo iný doklad o zaplatení produktu predávajúcemu. A to osobne alebo pomocou doručovacej služby na adresu predajne: Levická 253/7, 949 01 Nitra.

Postup riešenia reklamácie:

a.) pri poškodenom tovare odporúčame spotrebiteľovi vytvorenie fotodokumentácie pre jednoduchšie charakterizovanie reklamácie

b.) tovar je potrebné podľa podmienok stanovených v obchodných podmienkach zabaliť a doručiť k predávajúcemu

c.) následne bude vykonané riešenie reklamácie podľa obchodných podmienok predávajúceho

4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5. Zodpovednosť za vady predajnej veci podľa všeobecného predpisu (§ 622 -623 Občianskeho zákonníka).

a.) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b.) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c.) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d.) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

e.) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný protokol. Odporúčame doložiť fotodokumentáciu vady. Zjavné vady, poškodenie tovaru a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatým a vydaným (vyfakturovaným) tovarom je potrebné oznámiť predávajúcemu okamžite po ich prevzatí.

7. V prípade uplatňovania reklamácie tovaru na objednávku sú veľkoobchodní partneri povinní uhradiť náklady na dopravu spolu s manipulačným poplatkom vo výške 12 €. Veľkoobchodným partnerom sa rozumie stolár so živnosťou pre výrobu a zariaďovanie interiérov, prácu s drevom, interiérové štúdiá a predajca nábytku, ktorý je zaregistrovaný cez formulár pre stolárov, nábytkárov a štúdiá na internetovej stránke www.cps-interier.sk alebo osobne cez vyplnený formulár v predajni CPS Nábytkové kovania, Levická 253/7, Nitra.

Odkaz na reklamačný protokol: Reklamačný protokol CPS Interiér

 

Viac v obchodných podmienkách pre nákup v e-shope www.cps-interier.sk

Overené našimi zákazníkmi

Overený zákazník12.07.2024
Odporúča obchod
Super, rychle dodanie
Overený zákazník22.06.2024
Odporúča obchod
Tovar v poriadku, rýchla telefonická komunikácia s obchodom pri upresnení vlastnosti objednaného tovaru.
Overený zákazník17.06.2024
Odporúča obchod
Všetko prehľadné a tovar prie rýchlo